Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Certifikáty

Certifikát managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, Systému jakosti v oboru pozemních komunikacích, pro technologický proces Hutněné asfaltové vrstvy dle ČSN 736121.

certifikat

Certifikát kvalifikovaného dodavatele, dle Systému certifikovaných stavebních dodavatelů, schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

certifikat certifikat