Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

II/209 Loket, ul. Nádražní

Vcelin Vcelin Vcelin Vcelin Vcelin
Popis prací:
Oprava silnice II/209 v průjezdním úseku městem Loket (ul. Nádražní), frézování (2 390 m2) výměna a doplnění konstrukčních vrstev vozovky ŠD (1210 m2), MZK (1 180 m2), ACP 16 S tl. 50 mm (3 485 m2), ACL 16 S tl. 60 mm (3 485m2), ACO 11 S tl. 40 mm (3 485 m2), zřízení nezpevněných krajnic, odvodnění silničního tělesa a zabezpečení svahů, oprava stávající opěrné zdi (z kamenné rovnaniny) se zřízením železobetonové římsy a osazení ocelového jednostranného zábradelního svodidla, obnova VDZ.