Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

I/20 Želčany – Vlčtejn

Zelcany Zelcany
Popis prací:
Celoplošná oprava povrchu v délce 1 426,11 m, odfrézování stávajících asfaltových vrstev, oprava trhlin, provedení hloubkové opravy vozovky (pokládka podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 S, pokládka výztužné sklovláknité mříže), pokládka ložní vrstvy z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm (10 636,67 m2) vč. provedení spojovacího postřiku, pokládka obrusné vrstvy z modifikovaného asfaltového koberce SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm (10 585,87 m2) vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, oprava hospodářských sjezdů, zpevnění krajnic, vyčištění příkopů, nová propust DN400 vč. odláždění, obnova VDZ.