Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Provizorní uskladnění na staveništi zpevněné plochy DFH-HAUS CZ s.r.o. TDN

DFH Haus DFH Haus DFH Haus DFH Haus
Popis prací:
Výstavba zpevněných ploch a komunikací pro skladování, manipulaci s výrobky a materiály, zemní práce (30 000 m3), podklad ze štěrkodrti, stabilizace aktivní zóny, podklad z KSC I, podkladní vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 80 mm, obrusná vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACO 11 S PMB 25/55-60 v tl. 40 mm o celkové ploše 12 461 m2 včetně spojovacího a infiltračního živičného modifik. postřiku, výstavba kanalizace pro stokové sítě DN 300 až DN 400 z potrubí PP ULTRA RIB 2 SN 10 s plným žebrem včetně zřízení přípojek do uličních a žlabových vpustí, zřízeno 18 ks prefabrikovaných šachet o DN 1000 mm.