Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

II/203 Vejprnice – průtah, oprava povrchu

Vejprnice Vejprnice Vejprnice Vejprnice
Popis prací:
Celoplošná povrchová opravy silnice v intravilánu obce o celkové délce 1 343 m, odstranění stávajících krajnic, odfrézování stávajícího povrchu tl. 100 mm (10 164,47 m2), lokální sanace (ŠD,300, KSC 120, ACPO 22+ 60 – plocha sanací 953 m2), ložní vrstva ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm (10 164,47 m2), obrusná vrstva ACO 11 S PMB 45/80-65 tl. 40 mm (10 164,47 m2) vč. spojovacího postřiku, srovnání obrub, přídlažby a dlažby, výškové úpravy armatur, poklopů a vpustí, krajnice z frézovaného materiálu, VDZ v plastu š 125 mm (4 213,1 m) a VDZ v plastu š 250 mm (543,3m).