Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice

Popis prací:
Výstavba hlavní polní cesty jednopruhové kat. P 4,5/30 s krytem z asfaltového betonu, s výhybnami, sjezdy na okolní pozemky, dvěma propustky a trativody. Délka výstavby 2 374,796 m, podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm (12 468,70 m2), spojovací postřik, obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm (12 082,50 m2) 12 sjezdů, 14 výhyben, 2 propustky se šikmými čely.