Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

I/20 Kasejovice – průtah

Kasejovice Kasejovice Kasejovice Kasejovice Kasejovice
Popis prací:
Celoplošná oprava silnice ve dvou úsecích v průtahu obcí (délka úpravy 526,65 m), odfrézování stávajících asfaltových vrstev (435,71 m3), oprava výtluků, provedení hloubkové opravy vozovky (ACP 16 + 50/70, výstužná sklovláknitá mříž), ložní vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm (3 692,536 m2) vč. spojovacího postřiku, obrusná vrstva z modifikovaného asfaltového betonu SMA 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm (3 692,536 m2) vč. spojovacího postřiku a zdrsňovacího posypu, prodloužení stávající dešťové kanalizace DN 400, nové kanalizační přípojky, horská vpusť, osazení silničních a chodníkových obrub (159 m), nové RŠ, osazení samonivelačních poklopů, obnova VDZ – strukturální plast (plocha celkem 353,084 m2).