Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Služby

POKLÁDKA ASFALTOBETONOVÝCH SMĚSÍ
Pokládka asfaltových směsí povrchů silnic veškerých tříd, příjezdových komunikací, vnitro areálových komunikací, polních cest, cyklostezek na klíč. Pokládka je zajišťována pomocí nejmodernější techniky, která je obsluhována vysoce kvalifikovanými a zkušenými pracovníky.

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Výstavba kompletních komunikací a zpevněných ploch, místních a městských komunikací, včetně polních, lesních cest a areálů firem. Dodávka inženýrských sítí na klíč, výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek.

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Kompletní stavební a zemní práce. Komunikace a zpevněné plochy, polní a lesní cesty, výkopové práce pro novostavby, terénní úpravy dokončených staveb.


PRONÁJEM STROJŮcertifikat